Dodatek Do Betonu "Termit PТ"

SUPER REDUKUJĄCY ILOŚĆ WODY / PRZYSPIESZA UTWARDZANIE / DODATEK BIOCYDY DO BETONU I ZAPRAW

Opis materiału:
Termit PТ - superplastyfikator nowej generacji, na podstawie polikarboksylanów, który intensyfikuje proces utwardzania. Jest stosowany do betonu i zapraw cementowych. Termit PТ spełnia wymagania dla superplastyfikatorów EN 934-2:2001, DSТU БВ.2.7-171-2008, NEQ.

Zastosowanie:

 • Beton towarowy, żelbet kompozytowy łatwo układany od S1(Рб1,П1) do S5 (Рб5,П4);
 • Mieszanki betonowe, produkowane w zakładach, gdzie są wymogi bardzo wysokiej wczesnej wytrzymałości;
 • Nie zawiera chlorków, dzięki czemu może być używany bez żadnych zastrzeżeń do armatury, w produkcji poprzedniego betonu sprężonego.

Podczas korzystania z dodatków są osiągane następujące korzyści:

 • rozmieszczenie przestrzenne małych cząstek cementu i kruszywa;
 • ulepszone rozproszenie i zwilżenie cementu;
 • zmniejszenie tarcia między komponentami mieszanki betonowej;
 • zmniejszenie zużycia cementu o 30..35%;
 • odporność na warunki atmosferyczne, moduł sprężystości, odporność na wodę.

Pozwala to uzyskać:

 • przyspieszone usuwanie deskowania w budynkach monolitycznych do 24 godzin, może nawet szybciej.
 • niski wskaźnik wodno-cementowy (w/c) ze względu na wysoki stopień redukcji wody, rezultatem jest wysoka gęstość i wytrzymałość betonu.
 • dobrą skrawalność i wystarczającą mobilność i wydajność mieszanki betonowej (rezultatem jest znaczne zmniejszenie kosztów na układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej)

Opis techniczny

 • Kolor: jasno żółta ciecz
 • Pojemniki - Kanistry: 1, 5, 20, 1000 kg

Warunki i okres przechowywania   
Chronić przed mrozem, zanieczyszczeniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas transportu bez oryginalnego opakowania użyć czystego pojemnika. W nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu okres przechowywania 12 miesięcy. Po dłuższym składowaniu przed stosowaniem dokładnie wymieszać.  

Specyfikacje techniczne

 • Na podstawie: etery polikarboksylany 
 • Gęstość: 1,08±0,02 kg/l
 • Poziom  pH: 4,0±1,0
 • Stężenie procentowe roztworu: 50±1%
 • Zawartość chlorków: ≤ 0,1 %
 • Zawartość alkaliów: ≤ 0,1 %

Zalecenia dotyczące stosowania

 • Możliwe dozowanie: 0,2 - 0,6 % od masy cementu. 
 • Zalecana dawka superplastyfikatora (upłynniacza): 0,4 - 0,5 % od masy cementu.

Przygotowanie mieszanki betonowej
Termit PТ należy dodawać do mieszanek betonowych w produkcji betonu w zakładzie lub na budowie, jednocześnie mieszając z wodą, ale przed innymi dodatkami. W celu uzyskania niezbędnych redukujących z wodą właściwości jest zalecany optymalny czas mieszania nie mniej niż 5 minut.
Jeśli jest potrzeba dawki dodatkowej bezpośrednio na placu budowy - należy stosować tego samego dodatku, który został użyty w zakładzie.
W razie dodatkowej dawki do automatycznego mieszalnika betonu konieczne jest zapewnić równomierny rozkład dodatku w mieszance betonowej, w tym celu czas mieszania może być 1 min. do 1 m3 betonu, ale nie mniej niż 5 minut.

Uwagi
Wszystkie dane techniczne są bazowane na badaniach w oparciu o certyfikaty i spełniają wymogi EN 934-2:2001, DSТU БВ.2.7-171-2008, NEQ. Faktyczne dane techniczne mogą różnić się w zależności od jakości wypełniaczy.

Bezpieczeństwo
Do uzyskania więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania wyrobów chemicznych, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą kartą techniczną z bezpieczeństwa, która zawiera fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.

Informacje prawne
Informacje, a w szczególności zalecenia, dotyczące sposobu stosowania oraz końcowego wykorzystania wyrobów Firmy Prywatnej (FP) «Тermit», przekazywane zgodnie z sumieniem, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wiedzy FP «Тermit» o produkcji i wyrobach, pod warunkiem właściwego przechowywania wyrobów, właściwego obchodzenia się z wyrobami oraz stosowania w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami FP «Тermit».
W praktyce mogą występować różnice w jakości materiałów użytych do przygotowania mieszanki betonowej, dlatego resztu dodatku należy ustalić oddzielnie dla każdego przypadku. FP «Тermit» zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich wyrobów. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnymi warunkami sprzedaży i dostaw. Użytkownicy powinni zawsze stosować najnowszej wersji karty technicznej właściwego typu materiału, kopie której będą dostarczane na ich wniosek.

NASZE PRODUKTY