Dodatek Do Betonu "Termit ВU"

DODATEK STABILIZUJĄCY ZATRZYMUJĄCY WODĘ DO BETONU I ZAPRAW MURARSKICH “TERMIT ВU”

Opis materiału:
Termit ВU – kompleksowy dodatek plastyfikujący, stabilizujący zatrzymujący wodę do zapraw i betonów z widocznym efektem spowalniającego procesu krzepnięcia. Stosowany w produkcji zapraw dla budownictwa lub zapraw murarskich z przedłużonym terminem zachowania łatwego układania.
Termit ВU spełnia wymagania dodatków do budownictwa EN 934-2:2001, DSТU БВ.2.7-171-2008, NEQ.

Zastosowanie:

 • Zaprawy murarskie;
 • Zaprawy tynkarskie;
 • Układ konstrukcji cieplnych, i z ogrodzenia;
 • Do wykończenia podłogi;
 • Zaprawy z zmniejszeniem skurczu i bez skurczu;
 • Zaprawa do wzmacniania metodą powlekania;

 

Podczas korzystania z dodatków są osiągane następujące korzyści: 

 • Długotrwałe zachowanie ruchomości mieszanek zapraw (do 6 godz.);
 • Pozwala na zwiększenie mrozoodporności utwardzonej zaprawy lub betonu;
 • Zakres rozszerzony przy użyciu drobnego kruszywa;
 • Przez powietrze wciągane zwiększa się wielkość gotowego roztworu o 10 .. 15% w stosunku do łącznej wielkości komponentów wyjściowych, co przyczynia się do oszczędności materiałow.
 • Poprawia jednorodność roztworu – brak rozwarstwienia i oddzielenia wody.

Opis techniczny  

 • Kolor: ciecz z żółtego koloru do jasnobrązowego
 • Kanistry: 10, 20 kg,
 • Beczka: 200 kg,
 • Pojemnik: 1000 kg.

Warunki i okres przechowywania
Chronić przed zanieczyszczeniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas transportu bez oryginalnego opakowania użyć czystego pojemnika.
W nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu okres przechowywania 12 miesięcy. Po dłuższym składowaniu przed stosowaniem dokładnie wymieszać.

Specyfikacje techniczne

 • Gęstość: 1030±10 kg/m3
 • Poziom pH: 7±1,0 
 • Stężenie procentowe roztworu: 25±1%
 • Zawartość chlorków:  ≤ 0,1 % 
 • Zawartość wciągniętego powietrza: 10..15

Zalecenia dotyczące stosowania 

 • Możliwe dozowanie: 0,5 - 1,5 % od masy cementu. 
 • Zalecana dawka superplastyfikatora (upłynniacza): 1 - 1,2 % od masy cementu.

Przygotowanie mieszanki betonowej
Termit ВU jest gotowy do użycia jako ciekły dodatek, który należy dodawać do betonów lub roztworów z wodą. Nie wolno dodawać suchej mieszanki! W celu uzyskania maksymalnej wydajności zaleca się zapewnić wystarczający czas, mieszając mieszaninę po wprowadzeniu dodatku (ok. 5…10 min.)

Uwagi
Wszystkie dane techniczne są bazowane na badaniach w oparciu o certyfikaty i spełniają wymogi EN 934-2:2001, DSТU БВ.2.7-171-2008, NEQ.
Faktyczne dane techniczne mogą różnić się w zależności od jakości wypełniaczy.

Bezpieczeństwo
Do uzyskania więcej informacji i porad na temat bezpiecznego obchodzenia się, przechowywania i usuwania wyrobów chemicznych, użytkownicy powinni zapoznać się z najnowszą kartą techniczną z bezpieczeństwa, która zawiera fizyczne, ekologiczne, toksykologiczne i inne dane związane z bezpieczeństwem.

Informacje prawne
Informacje, a w szczególności zalecenia, dotyczące sposobu stosowania oraz końcowego wykorzystania wyrobów Firmy Prywatnej (FP) «Тermit», przekazywane zgodnie z sumieniem, na podstawie dotychczasowych doświadczeń i wiedzy FP «Тermit» o produkcji i wyrobach, pod warunkiem właściwego przechowywania wyrobów, właściwego obchodzenia się z wyrobami oraz stosowania w normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami FP «Тermit». W praktyce mogą występować różnice w jakości materiałów użytych do przygotowania mieszanki betonowej, dlatego resztu dodatku należy ustalić oddzielnie dla każdego przypadku. FP «Тermit» zastrzega sobie prawo do zmiany składu swoich wyrobów. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnymi warunkami sprzedaży i dostaw. Użytkownicy powinni zawsze stosować najnowszej wersji karty technicznej właściwego typu materiału, kopie której będą dostarczane na ich wniosek.

 

NASZE PRODUKTY