Полідізін

Засіб дезінфекційний «ПОЛІДІЗІН ( POLYDISIN)»

ТУ У 20.2-21088370-007:2014
Свідоцтво про державну реєстрацію № 05.03.02-08/1519 від 08.04.2016 року

Засіб дезінфекційний «ПОЛІДІЗІН» - прозорий, легко рухливий 25%-ний  розчин полігексаметиленгуанідин гідрохлориду ( ПГМГгх)  в дистильованій воді. Не леткий, без запаху, сумісний з милами та аніонно-активними речовинами і концентрованими розчинами хлорвмісних сполук. Не викликає корозії металів, не знебарвлює тканини, не фіксує органічні забруднення.

Призначення та сфери застосування:

Засіб дезінфекційний «ПОЛІДІЗІН» застосовується для проведення поточної, заключної та профілактичної дезінфекції в наступних сферах:

  • на рухомому складі та об’єктах забезпечення залізничного, автомобільного, повітряного та громадського транспорту;
  • для знезараження та дезінфекції, що суміщена з достерилізаційною очисткою,  виробів медичного призначення нескладної конфігурації ( крім ендоскопів), а також медичних приладів та обладнання;
  • для дезінфекції в лікувально-профілактичних, навчальних та дошкільних закладах;
  • для боротьби з внутрішньо - лікарняними інфекціями;
  • для дезінфекції на підприємствах харчопереробної промисловості, на комунальних об’єктах та закладах загального користування;
  • для очистки та знезараження питної води, води поверхневих водойм, води плавальних басейнів, колодязів, міських та промислових стічних вод;
  • для запобігання та знищення грибків, плісняви, водоростей.

Специфічні біологічні властивості засобу, спектр антимікробної дії

Засіб «ПОЛІДІЗИН (POLYDISIN)»-виявляє бактерицидні, туберкулоцидні; віруліцидні (включаю­чи збудників гепатитів, ВІЛ, рота-, ентеровірусів грипу А (Н5N1), А (Н1 N1 )) та фунгіцидні (включаючи гриби роду Саndida, патогенних дерматофітів та плісняві гриби) властивості, високоактивний проти асоціацій збудників внутрішньолікарняних інфекцій.

Токсичність та безпечність засобу

Засіб за параметрами гострої токсичності відноситься до 4 класу малонебезпечних речовин при введенні в шлунок та нанесенні на шкіру відповідно до вимог  ГОСТ 12.1.007-76«ССБТ  Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;  у рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях засіб не подразнює слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів, не викликає шкірно-подразнювальної, шкірно-резорбтивної, сенсибілізуючої дії, не виявляє мутагенних, кумулятивних, ембріотоксичних, гонадотоксичних та канцерогенних властивостей. ГДК п.р.з. для полігексаметиленгуанідину  гідрохлориду не встановлена
Внаслідок низької леткості, засіб малонебезпечний при інгаляційному впливі.

Порядок приготування розчинів та способи застосування викладено в «Методичних вказівках» від 08.04.2016 року № 732 – 2016.

jpg Висновок державноі санітарно-епідемілогічної експертизи.1 Завантажити
jpg Висновок державноі санітарно-епідемілогічної експертизи.2 Завантажити
jpg Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу Завантажити
pdf Методичні вкзазівки щодо застосування Завантажити
pdf Науковий звіт Завантажити

Наші продукти