Dezynfekcja

Dezynfekcja

Chlorowodorek poliheksametyleno- guanidyny jest polimerem rozpuszczalnym w wodzie. Może służyć jako flokulant, ponieważ jest kationowym środkiem powierzchniowo czynnym.

Jednoczenie jest on również bardzo skutecznym srodkiem dezynfekujacym o szerokim spektrum działania biobójczego, ponieważ zawiera on grupyguanidyny, które mogą być podstawą wielu naturalnych i syntetycznych środków antysepycznych i leków.

PHMG w wodzie skutecznie likwiduje różne typy mikroorganizmów: bakteriegram-dodatnie i gram-ujemne (w tym mikrobakterie tuberculozy), wirusy, roznego rodzaju grzyby, drożdże, pleśnie, glony.

Chlorowodorek poliheksametyleno- guanidynyjest kompatybilny z innymi odczynnikami stosowanymi w technologii obrobki wody i może być wykorzystywany w istniejących systemach technologicznych jejuzdatniania, bez specjalnych urządzeń do oczyszczania. Jednocześnie nie powoduje korozji metali i nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

PHMG ma efekt likwidowania zapachów, zapewnia obrabianympowierzchniom doskonałe działanie bakteriobójcze, które utrzymujesię w zależności od powierzchni i innych czynników zewnętrznych od 3 dni do 8 miesięcy, co sprawia, że ​​ produkt ten jest wyjatkowo biobójczyo tak zwanym "przedłużonym działaniu".

Toksyczność PHMG-GC (Chlorowodorek poliheksametyleno- guanidyny): Wg. GOST 12.1.007-76, wprzypadkuwprowadzeniadożołądka - zalicza sie on do klasy 3 umiarkowanie niebezpiecznych substancji, natomiast w przypadku kontaktu za skórą - do klasy 4 substancji niskiego ryzyka.

Wstężeniu 0,05-4% substancjiczynnej,wprzypadkupojedynczegokontaktu za skórą nie ma działania drażniącego.  PHMG-GCostężeniu 0,1-4% wpostaciaerozolimożepowodować podrażnieniedrógoddechowychiwtymprzypadkuzaliczasiędosubstancjiniebezpiecznych.

NASZE PRODUKTY