Polydisin

Środek dezynfekujący «POLYDISIN»

Środek dezynfekujący „POLYDISIN”
ТУ У 20.2-21088370-007:2014
Świadectwo o państwowej rejestracji nr 05.03.02-08/1519 od dnia 08.04.2016 roku

Środek dezynfekujący „POLYDISIN” to przezroczysty, lekko ruchliwy 25-procentowy roztwór chlorowodorku poliheksametylenoguanidyny (PHMG chlorowodorek) w destylowanej wodzie. Nielotny, bez zapachu, kompatybilny z mydłami i anionoaktywnymi substancjami i skoncentrowanymi roztworami związków, zawierających chlor. Nie powoduje korozji metalów, nie odbarwia tkanin, nie utrwala organicznych zanieczyszczeń.

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Środek dezynfekujący „POLYDISIN” stosowany jest dla przeprowadzenia bieżącej, końcowej i profilaktycznej dezynfekcji  w następujących obszarach:

  • na ruchomym składzie i w obiektach zabezpieczania kolejowego, samochodowego, lotniczego i publicznego transportu;
  • dla odkażania i dezynfekcji, połączonej z przed sterylizującym oczyszczaniem, wyrobów o medycznym przeznaczeniu o nietrudnej konfiguracji (z wyjątkiem endoskopów), a także medycznych urządzeń oraz sprzętu;
  • dla dezynfekcji w leczniczo-profilaktycznych, edukacyjnych i przedszkolnych zakładach;
  • dla walki z wewnątrzszpitalnymi zakażeniami;
  • dla dezynfekcji na przedsiębiorstwach spożywczo-przetwórczego przemysłu, na komunalnych obiektach i miejscach ogólnego użytkowania;
  • dla oczyszczania i odkażania wody pitnej, wód powierzchniowych, wody na pływalniach, w studniach, miejskich i przemysłowych wód ściekowych;
  • dla zapobiegania i zniszczenia grzybów, pleśni, wodorostów.

Specyficzne biologiczne właściwości środka, spektrum bakteriobójczego działania

Środek „POLYDISIN” ujawnia bakteriobójcze, przeciwgruźlicze; wirusobójcze (obejmując czynniki zakaźne zapalenia wątroby, HIV, rota-, enterowirusów grypy A (H5N1), A (H1N1)) oraz grzybobójcze (obejmując grzyby rodzaju Candida, patogennych dermatofitów oraz grzyby pleśniowe) właściwości, wysoko aktywny przeciwko asocjacji czynników zakaźnych wewnątrzszpitalnych zakażeń.

Toksyczność i bezpieczność środka

Środek według parametrów ostrej toksyczności odnosi się do 4 klasy małoniebezpiecznych substancji przy wprowadzeniu do żołądka i nanoszeniu na skórę zgodnie z wymaganiami GOST 12.1.007-76 „SSBT Szkodliwe substancje. Klasyfikacja i ogólne wymagania bezpieczeństwa”; w rekomendowanych dla dezynfekcji koncentracjach środek nie podrażnia błoni śluzowej oczu i górnych dróg oddechowych, nie wywołuje skórno podrażniającego, skórno resorpcyjnego, sensybilizującego działania, nie ujawnia mutagennych, kumulatywnych, embriotoksycznych, gonadotoksycznych i rakotwórczych właściwości. GDK p.r.z. dla chlorowodorku poliheksametylenoguanidyny nie określono. 
W wyniku niskiej zmienności środek jest małoniebezpieczny przy inhalacyjnym wpływie.

Tryb przygotowywania roztworów oraz sposoby stosowania przedstawione są w "Metodycznych wskazówkach" od dnia 08.04.2016 roku nr 732 – 2016.

doc METODYCZNE WSKAZÓWKI CO DO STOSOWANIA Pobierz

NASZE PRODUKTY