Dystrybucja

Kształtujemy sieć dystrybucyjną w różnych dziedzinach, zwłaszcza:

  1. Agro-przemysłowy kompleks (Seria nawozów własnej produkcji, organicznych, organiczno-mineralnych oraz mikronawozów);
  2. Dezinfekcja (Surowiec/Roztwory/Środki);
  3. Polimery (Polyhexamethyleneguanidine chlorowodorek PHMG-GC);
  4. Budownictwo (suplement do cementacji wtryskowej,  środki ochrony biologicznej powierzchni oraz impregnująca substancja bioochronna do ochrony drewna, wyroby ze styropianu).
Zapraszamy do współpracy:
  • producentów agro-przemysłowego kompleksu, dystrybutorów, gospodarstwa rolne, sklepy rolne, internet-portale rolne;
  • firmy transportowe (łącznie ze składem ruchomym wszystkich rodzajów transportu, dworce, lotniska, porty morskie oraz rzeczne i in.);
  • urzędy ochrony zdrowia, służby penitencjarnej, urzędy uzdrowiskowe oraz wypoczynkowe, obiekty sportowe, laboratoria różnych podporządkowań, przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego oraz przetwarzającego;
  • przemysły farmaceutyczny, chemiczny, biotechnologiczny, parfumeryjno-kosmetyczny oraz mikrobiologiczny;
  • części wojskowe, obiekty dziedziny usługowej, wypoczynkowej oraz rozrywkowej, przeznaczenia komunalno-bytowego, gospodarstwa restauracyjne oraz handlowe, urzędy (oddziały) komunikacji, urzędy bankowe.
Kontakty:                                                                                                                                    
Е-mail : termit.pf.rivne@gmail.com
Tel.: +38 (0362) 61 83 64  +38 (067) 362 10 53
Dział sprzedaży: +38 (098) 199 98 42
Adres: obwód Rówieński, rejon Rówieński, w. Gorodok, ul. Barona Sztejngela 145 «В»
NASZE PRODUKTY