Fosforan PHMG

Fosforan poliheksametylenoguanidyny

Fosforan PHMG jest polikationowym jest elektrolitem, który posiada unikalną kombinację właściwości chemicznych, fizycznych i biobójczych, które pozwalają na stosowanie tego polimeru, a także praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Zachowując wszystkie właściwości biobójcze chlorowodorku PHMG,  fosforan PHMG różni się od niego brakiem w cząsteczce substancjikorozyjnoaktywnych  jonów chloru co znacznie rozszerza zakres jego stosowania.

Obszary stosowania fosforu PHMG poza tymi, które dotycząchorowodorkuPHMG :

  • Wykorzystywany w systemach wodociągowych jako składnik inhibitorów kwasowej korozji i do zapobiegania obrastania tych systemów;
  • Jako składnik leków do leczenia bakteryjnego zapalenia spojówek
  • Jako główny składnik  w instalacyjnych żelach stosowanych w chirurgii szczękowo - twarzowej;
  • Jako dodatek do materiałów budowlanych , w celu zredukowania wody i zwiększenia wytrzymałości zaprawy i betonu;
  • Jako jeden z głównych składników substancji impregnujących, bo-ochronnych i  przeciw palnych do drewna i tkanin .

Firma „Termit” sprzedaje fosforan PHMG  jako przeźroczysty  25 % roztwór, zapakowany w plastikowe opakowanie mieszczące od 10 -1000 l., wygodne dla kupującego.

Jakość produktu jest zapewniona poprzez stałą kontrolę produkcji dokonywaną  przez laboratorium pomiarowe certyfikowane przez  "Rivnestandartmetrologia" i upoważnione do prowadzenia pomiarów poza zakresem państwowego nadzoru metrologicznego.

W każdej partii produktu za pomocą chromatografii gaz –ciecz,  kontrolowana jest zawartość monomera – heksametylendiaminu , która nie przekracza 0,05 %.

NASZE PRODUKTY