PHMG roztwór 25%

25% czyszczenie PHMG roztwór

25% czyszczenie PHMG roztwór w wodzie destylowanej, jest przeznaczone do stosowania w takich środków odkażających, które wymagają wysokiej czystości produktu i prawie całkowity brak wyjściowego syntezę monomerów.

Głęboko roztwór czyszczący jest prowadzone przez dwa lub trzy razy w PHMG ponowne wytrącenie z roztworu, który zachodzi pod działaniem roztworów chlorków metali z żywnością. Pozwala to zwiększyć zawartość podstawowej substancji rozpuszczonej PHMG na poziomie nie mniejszym niż 99,5% i praktycznie eliminują toksycznych pozostałości z roztworu monomerów. Końcowy roztwór sączy się z ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych na filtrze o wielkości oczka tektury 4 mikronów.

NASZE PRODUKTY