Nawozy

NAWOZY ORGANICZNE

Nawozy stosowane w celu poprawy odżywiania roślin, właściwości gleby, zwiększenia plonów. Ważne jest, aby wybrać właściwy nawóz w zależności od rodzaju gruntu,indywidualnych właściwości gleby oraz  upraw.

Bardzo skuteczny preparat organiczny do nawożenia korzeni, roślin i nasion, ukorzenieniającyszczepki  i sadzonki.

Nawozy stymulują wzrost i rozwój roślin, zwiększają ich odporność na różne choroby, mróz i suszę. Stymulują ukorzenienie szczepek i  sadzonek  oraz sprzyjają wzrostowi substancji humusowych w glebie.

Zalety  „Rówienskichgumatów „

  • W recyklingu technologia produkcji "Rówieńskich gumatów"  pozwala na  bardzo efektywneoddzielenienieorganicznego balastu  (piasku i popiołu), którystanowi zwykle do 30% substancji organicznej. Pozwala to właśnie  znacznie zwiększyć zawartość gumatu w  suchej masie produktu.
  • Zastosuje się go w opracowaniu metod gaszenia piany , która powstaje w procesach technologicznych. Pozwala na uzyskanie produktu o podwyższonej suchej pozostałości ( do 15 % w odróżnieniu od produktów innych producentów , która mają 9-10 %) . Dlatego też „Rówieńskie gumaty” są bardziej skoncentrowane. 
  • W produkcji wykorzystuje się unikalne urządzenia do wytworzenia procesu kawitacji, w którym intensyfikuje się reakcja przemiany nierozpuszczalnego kwasu  humusowego, który jest zawarty zawartych w surowcach, w sole humusowe. 

Stopień reakcji wynosi 90 % .W rezultacie zawartość soli humusowych w gotowym produkcie stanowi (10-13) % w odróżnieniu od analogicznych produktów innych producentów ( 4-5)%.

Kultura   1 - dokarmianie pozakorzeniowe (podwyższenie wydajności)

norma wnoszenia,

l/ha

2- dokarmianie pozakorzeniowe   (polepszanie jakości)

norma wnoszenia,

l/ha

Faza stosowania Faza stosowania
Zbożowe Ozime, jare Koniec krzewienia i początek wyjścia do rurki 1 Kłoszenie 1
Motylkowe Groch, soja, wyka 3-5 listek 1 9-11 list 1
Techniczne Okopowizna Kukurydza 5-7 listek 1 Początek rozwoju pąków 1
Oleiste  Słonecznik 2-3 pary listków 1 Kształtowanie kosza 1
Oleiste  Len Faza choinki 1 Rozwój pąków 1
Oleiste  Rzepak 4 prawdziwych listka 1 Rozwój pąków 1
Okopowizna Ziemniaki Po wschodzie 1 Rozwój pąków 1
Okopowizna Burak cukrowy  2-3 pary prawdziwych listków 1 Początek zwierania rządków 1
Okopowizna Tytoń Faza uszek 1 Po 10-14 dniach po wylądowaniu rozsady 1
Trawy pastewne Wieloletnie i jednoroczne Utworzenie 3-4 par listków 1 Każde 10-14 dni 1
Warzywa Ogórki, pomidiory, pieprz, bakłażan, kabaczek 3-4 listka 1 Rozwój pąków, każde 10-14 dni 1
Czosnek, cebula-flanca Po wschodzie 1 Po 10-14 dniach  1
Marchew, cebula, kapusta, rzodkiewka, rzodkiew, 
sałatki, burak ćwikłowy 
Po wschodzie 1 Po 10-14 dniach  1
Basztanowe Arbuz, melon 3-5 listek 1 Przed kwitnięciem 1
Kwiatowe, dekoracje kwiatowe Iglaste, liściaste, kwiatowe Przed kwitnięciem 4 Kształtowanie zalążnia 6
Owocowe, owocowo-jagodowe Pestkowe, krzaczaste, ziarnkowe Przed kwitnięciem 4 Kształtowanie zalążnia 6
NASZE PRODUKTY